കളിമണ്ണ് review

കളിമണ്ണ്… by Anandu M Das (Electronics, 2010-14) കളിമണ്ണ് കണ്ടു…   സിനിമയെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ഇത്രയും ചലഞ്ച് ഉള്ള ഒരു റോള്‍ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ ധൈര്യം കാണിച്ച Shwetha Menon നും അവര്‍ക്ക് എല്ലാ സപ്പോര്‍ട്ടും നല്‍കിയ അവരുടെ ഭര്‍ത്താവിനും പിന്നെ … Read More