മഴ

-അമ്പിളി പ്രദീപ്‌ (B-TECH ELECTRICAL, 2013-2017) മഴയുടെ മര്‍മ്മരങ്ങളിലെവിടെയോ.. മറഞ്ഞുഴറുമെന്‍ മനസേ.. മതിയിന്‍ നിന്‍ വ്യഥ..!! നിനക്കായ്‌ നിന്നുറ്റവര്‍ നിഴലായ് നിലനില്‍ക്കുന്നതറിക നീ.. വരിക തളരാതെ വളരുക.. ………………………………………….. പെയ്തൊഴിഞ്ഞാകാശം പുതുപുലരി വിരിഞ്ഞോരുങ്ങി.. പൊന്‍പരവതാനി നിരന്നു നിന്നരികെ.. മുന്നേറുക..മരതകമലയുടെ മുകളിലേറുക നീ..!!