ഒരു എഞ്ചിനീയര്‍ ജിലേബി ഉണ്ടാക്കിയ കഥ

ഒരു എഞ്ചിനീയര്‍ ജിലേബി ഉണ്ടാക്കിയ കഥ ശോഭനമായ ഭാവി സ്വപ്നം കണ്ടു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാന്‍ പോയ കേരളത്തിലെ അനേകം യുവാക്കളില്‍ ഒരാളാണ് നായകന്‍ . b tech എന്നാ സാധനം മുഴുവന്‍ അങ്ങ് കയ്യിലോട്ട് കിട്ടീല എങ്കിലും അവന്‍റെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞെന്നും, … Read More